04 – 05 Mart 2005
10 – 12 Mart 2005
17 – 20 Mart 2005
14 – 16 Nisan 2005
22 – 25 Nisan 2005
27 – 30 Nisan 2005
29 – 30 Nisan 2005
13 – 14 Mayıs 2005
21 – 23 Eylül 2005
23 – 25 Eylül 2005 
30 – 04 Eylül 2005
17 – 20 Kasım 2005
Ege Gastroenteroloji Günleri
2. Ege Jinekolojik Endoskopik Cerrahi Semp.
8. Ege Romatoloji Günleri
3. Ulusal Çocuk Solunum Yolu ve Kistik Fibroziz Kongresi
Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu
Nefroloji ve Transplantasyonda Enfeksiyon Kong.
Ağrı ve FTR Sempozyumu
Aritmi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Toplantısı
3. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi
Çocuklarda Solunum Yolu Hast.Güncel Yaklaşımlar Semp.
Ulusal Romatoloji Kongresi
Çukurova Endoskopi ve Adölesan Kongresi