03 – 05 Mayıs 2006
30 – 01 Nisan 2006
31 – 01 Nisan 2006
07 – 08 Nisan 2006
19 – 22 Nisan 2006
04 – 06 Mayıs 2006
01 – 02 Haziran 2006
07 – 10 Haziran 2006
06 – 10 Eylül 2006
11 – 14 Eylül 2006
15 – 19 Kasım 2006
23 – 25 Kasım 2006
4. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi
11. Mersin Pediatri Günleri
Ulusal Behçet Hastalıkları Sempozyumu
XI. Ege Onkoloji Günleri, Kanserde Palyatif Yaklaşım Semp.
V. Ege Dahili Günleri
Ekokardiyografi Çalışma Grubu IX. Mezuniyet Sonrası Eğitim Top.
Updates In Art and Obstetics & Gynecology Ege-Hadassah
XIII. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı
3. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi
VI. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi
MDKK I. Ulusal Meme Kanseri Konsensus Toplantısı
1. Ulusal Pediatrik Gastroözofageal Reflü Kongresi