23 – 24 Şubat 2008
20 – 22 Mart 2008
20 – 22 Mart 2008
28 – 02 Mart 2008
29 – 02 Mart 2008
21 – 23 Mart 2008
26 – 29 Mart 2008
05 – 06 Nisan 2008
10 – 12 Nisan 2008
20 – 23 Nisan 2008
24 – 25 Nisan 2008
02 – 04 Mayıs 2008
08 – 11 Mayıs 2008
14 – 18 Mayıs 2008
01 – 02 Haziran 2008
06 – 08 Haziran 2008
12 – 15 Haziran 2008
13 – 15 Haziran 2008
15 – 18 Haziran 2008
10 – 12 Eylül 2008
11 – 12 Eylül 2008
17 – 21 Ekim 2008
25 – 29 Ekim 2008
28 – 31 Ekim 2008
05 – 09 Kasım 2008
16 – 17 Kasım 2008
19 – 23 Kasım 2008
TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi 2.Canlı Cerrahi Semp.
3. Ege Jinekolojik Endoskopi Kongresi
1.Ege Geriatri Günleri
6.Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri 6.Artroplasti Kış Top.
Marmara İç Hastalıkları Günleri
Bahar Akademisi
İnfertilite ve Perinatoloji Günleri
1. Ulusal Nöroendokrin Tümörler Kongresi
2. Çukurova Ürojinekoloji Kongresi
2. Ulusal Evde Bakım Kongresi
II. Hepato Pankreato Bilier Cerrahide Teknik Gel. ve Uyg. Semp.
8. Ege Onkoloji Günleri
II. Ulusal Nöralterapi Kongresi
TRASD 3.Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi
Ege Cerrahi Sempozyumu
Solgar Eğitim Toplantısı
XV. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı
Mediterranean Retina II Meeting
1. Avrasya Esterik Cerrahi Toplantısı ( Canlı Yayın )
2008 Annual Course Of European Society For Pediatric Urology
Nöbiva Sempozyumu
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi
18. Ulusal Patoloji Kongresi
XV. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi
TATD 4. Türkiye Acil Tıp Kongresi
MEET Toplantısı 1 ( Canlı Yayın )
TOD 42. Ulusal Kongresi