16 – 17 Ocak 2009
23 – 24 Ocak 2009
09 – 13 Şubat 2009
14 – 15 Şubat 2009
20 – 21 Şubat 2009
06 – 08 Mart 2009
16 – 22 Mart 2009
21 – 22 Mart 2009
01 – 05 Nisan 2009
07 – 11 Nisan 2009
15 – 18 Nisan 2009
01 – 02 Mayıs 2009
07 – 10 Mayıs 2009
14 – 17 Mayıs 2009
17 – 20 Mayıs 2009
21 – 23 Mayıs 2009
10 – 12 Eylül  2009
11 – 12 Eylül  2009
30 – 04 Ekim  2009
01 – 04 Ekim  2009
08 – 11 Ekim  2009
10 – 12 Ekim  2009
12 – 16 Ekim  2009
21 – 24 Ekim  2009
MEET Toplantısı 2 ( Canlı Yayın )
Cordis Bayi toplantısı
2. Das Okulu
TOD 3. Canlı Cerrahi
2. Marmara İç Hastalıkları Günleri
TOD 6. Mart Sempozyumu
5.Dünya Su Formu
Meet Toplantısı3 ( Canlı Yayın )
6. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi
3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi ( Canlı Yayın )
2. Geriatri Sempozyumu
Meet Toplantısı4 ( Canlı Yayın )
6. Ulusal Hemofili Kongresi
1. Uluslararası Denetim Standartları Konferansı
5th Apasl Single Topic Conference
Masco 2009
Novartis Renal Arter Darlığı Toplantısı
Cordis Florence Nightingale Toplantısı
25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Güncel Konular Sem.
Ege Trakya Ftr Günleri
CTO Zirvesi 2009 ( Canlı Yayın )
IASP - Housing Network
Ulusal Ürojinekoloji Kongresi